สสวท.เปิดอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2565 IPST SMT Teacher 5 หลักสูตร ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2565

สสวท.เปิดอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2565 IPST SMT Teacher 5 หลักสูตร ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2565

สสวท.เปิดอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2565 IPST SMT Teacher 5 หลักสูตร ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2565 Read more
อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร อุ่นใจไซเบอร์ รับเกียรติบัตรทันที ใช้ประกอบการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้ จำนวน 9 ชั่วโมง

อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร อุ่นใจไซเบอร์ รับเกียรติบัตรทันที ใช้ประกอบการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้ จำนวน 9 ชั่วโมง

อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร อุ่นใจไซเบอร์ รับเกียรติบัตรทันที ใช้ประกอบการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้ จำนวน 9 ชั่วโมง Read more
กิจกรรมแบบทดสอบ เรื่อง การสอนเพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูงในศตวรรษที่ 21ดาว์โหลดเกียรติบัตร

กิจกรรมแบบทดสอบ เรื่อง การสอนเพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูงในศตวรรษที่ 21

กิจกรรมแบบทดสอบ เรื่อง การสอนเพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูงในศตวรรษที่ 21ดาว์โหลดเกียรติบัตร Read more
แบบทดสอบออนไลน์ ซีรี่ส์สี่ภาค ชุด “สำนวนชวนคิด” เกียรติบัตรทางอีเมล โดย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

แบบทดสอบออนไลน์ ซีรี่ส์สี่ภาค ชุด “สำนวนชวนคิด” เกียรติบัตรทางอีเมล โดย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

แบบทดสอบออนไลน์ ซีรี่ส์สี่ภาค ชุด “สำนวนชวนคิด” เกียรติบัตรทางอีเมล โดย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี Read more
แบบทดสอบออนไลน์เนื่องในวันแม่แห่งชาติ พุทธศักราช 2564 โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม

แบบทดสอบออนไลน์เนื่องในวันแม่แห่งชาติ พุทธศักราช 2564 โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม

แบบทดสอบออนไลน์เนื่องในวันแม่แห่งชาติ พุทธศักราช 2564 โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม Read more
ขอเชิญทำแบบทดสอบวัดความรู้ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ประจำปีการศึกษา 2564

ขอเชิญทำแบบทดสอบวัดความรู้ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ประจำปีการศึกษา 2564

ขอเชิญทำแบบทดสอบวัดความรู้ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ประจำปีการศึกษา 2564 Read more
ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง จรรณยาบรรณวิชาชีพครู

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง จรรณยาบรรณวิชาชีพครู

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง จรรณยาบรรณวิชาชีพครู Read more
ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปีการศึกษา 2564

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปีการศึกษา 2564

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปีการศึกษา 2564 Read more
แบบทดสอบออนไลน์เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ เรื่อง "รักของแม่ในวรรณคดี" โดย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

แบบทดสอบออนไลน์เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ เรื่อง “รักของแม่ในวรรณคดี” โดย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

แบบทดสอบออนไลน์เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ เรื่อง "รักของแม่ในวรรณคดี" โดย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี Read more
ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันแม่แห่งชาติ

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันแม่แห่งชาติ

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันแม่แห่งชาติ Read more