สื่อการสอนออนไลน์ บทเรียน เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น พร้อมใบงาน

สื่อการสอนออนไลน์ บทเรียน เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น พร้อมใบงาน

สื่อการสอนออนไลน์ บทเรียน เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น พร้อมใบงาน Read more
แบ่งปัน ปกรายงาน ไฟล์power point แก้ไข้ได้

แบ่งปัน ปกรายงาน ไฟล์power point แก้ไข้ได้

แบ่งปัน ปกรายงาน ไฟล์power point แก้ไข้ได้ Read more
แบ่งปันปกรายงาน Power Point แก้ไขได้ 6 สี

แบ่งปันปกรายงาน Power Point แก้ไขได้ 6 สี

แบ่งปันปกรายงาน Power Point แก้ไขได้ 6 สี Read more
แจกฟรี ปกรายงาน ไฟล์power point แก้ไข้ได้

แจกฟรี ปกรายงาน ไฟล์power point แก้ไข้ได้

แจกฟรี ปกรายงาน ไฟล์power point แก้ไข้ได้ Read more
แบ่งปัน สื่อการสอน รายวิชาสังคมศึกษา เรื่อง กลไกราคา ชั้น ม.3

แบ่งปัน สื่อการสอน รายวิชาสังคมศึกษา เรื่อง กลไกราคา ชั้น ม.3

แบ่งปัน สื่อการสอน รายวิชาสังคมศึกษา เรื่อง กลไกราคา ชั้น ม.3 Read more
ด่วนที่สุด การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2564 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2564

ด่วนที่สุด การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2564 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2564

ด่วนที่สุด การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2564 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 Read more
แบ่งปันไฟล์ รายงานการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Online ฟรี มี 7 สี ไฟล์ PPT สามารถแก้ไขได้ทุกจุด เครดิต ปกวิชาการ สื่อการเรียนรู้เพื่อคุณครู

แบ่งปันไฟล์ รายงานการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Online ฟรี มี 7 สี ไฟล์ PPT สามารถแก้ไขได้ทุกจุด เครดิต ปกวิชาการ สื่อการเรียนรู้เพื่อคุณครู

แบ่งปันไฟล์ รายงานการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Online ฟรี มี 7 สี ไฟล์ PPT สามารถแก้ไขได้ทุกจุด เครดิต ปกวิชาการ สื่อการเรียนรู้เพื่อคุณครู Read more
ขอเชิญอบรมออนไลน์ เรื่อง Up skill for teacher การสอนออนไลน์ในยุค Next Normal

ขอเชิญอบรมออนไลน์ เรื่อง Up skill for teacher การสอนออนไลน์ในยุค Next Normal

ขอเชิญอบรมออนไลน์ เรื่อง Up skill for teacher การสอนออนไลน์ในยุค Next Normal Read more
ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันอาสาฬหบูชา โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านนาเดิม

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันอาสาฬหบูชา โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านนาเดิม

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันอาสาฬหบูชา โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านนาเดิม Read more
ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสานา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสานา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสานา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา Read more