แบ่งปัน สื่อและใบกิจกรรมประกอบ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษา

แบ่งปัน สื่อและใบกิจกรรมประกอบการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษา
แบ่งปัน สื่อและใบกิจกรรมประกอบการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษา

แบ่งปัน สื่อและใบกิจกรรมประกอบ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษา

สื่อบ้านครู แบ่งปัน สื่อและใบกิจกรรมประกอบการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษา

สาขาเทคโนโลยี สสวท. ได้จัดทำสื่อและใบกิจกรรมประกอบการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษา ผู้สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลด (ไฟล์ PDF) นำไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนได้ ตามลิงก์ด้านล่างที่แนบมาให้ พร้อมกับตัวอย่างของใบงานประกอบ (ใบงานไม่มีเฉลย ให้คุณครูให้ดุลยพินิจในการตรวจ)

ตัวอย่างสื่อการสอน

แบ่งปัน สื่อและใบกิจกรรมประกอบการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษา
แบ่งปัน สื่อและใบกิจกรรมประกอบการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษา
แบ่งปัน สื่อและใบกิจกรรมประกอบการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษา
แบ่งปัน สื่อและใบกิจกรรมประกอบการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่

ขอบคุณไฟล์จาก ครูคอมออนไลน์

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *