สื่อการสอนออนไลน์ บทเรียน เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น พร้อมใบงาน

สื่อการสอนออนไลน์ บทเรียน เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น พร้อมใบงาน
แบ่งปันไฟล์ สื่อการสอน วิชาสังคมศึกษา พร้อมใบงาน สำหรับสอนยุคออนไลน์

สื่อการสอนออนไลน์ บทเรียน เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น พร้อมใบงาน

สื่อบ้านครู ขอแบ่งปันไฟล์ สื่อการสอนออนไลน์ บทเรียน เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น พร้อมใบงาน สำหรับสอนยุคออนไลน์ ให้คุณครูนำไปสอนได้เลยนะคะ เป็นไฟล์ PDF เพื่อไม่ให้การตกแต่งเคลื่อนที่ค่ะ เหมาะสำหรับนำไปสอน หรือให้นักเรียนศึกษา ได้ด้วยตนเองค่ะ พร้อม ใบงานท้ายบท และติดตาม EP2 เรื่อง กลไกราคา เร็วๆนี้ค่ะ

เนื้อหาบทเรียนออนไลน์

บทเรียน เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

ความเป็นมาของวิชาเศรษฐศาสตร์

        แนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์มีมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยแทรกอยู่ในข้อเขียนและหนังสือ สอนศาสนาของนักปราชญ์ในสมัยนั้น เช่น หลักปรัชญาของโซเครตีส (Socrates) เพลโต (Plato) ฯลฯ แต่แนวความคิดดังกล่าวยังไม่ถือเป็นหลักหรือทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ จนกระทั่งคริสต์ศตวรรษที่ 15 ซึ่งเป็นสมัยที่การค้าทางยุโรปเจริญรุ่งเรืองมาก ได้เกิดลัทธิพาณิชย์นิยม (mercantilism) หรือพวกที่นิยมการทำการค้า 

แนวความคิดของลัทธิพาณิชย์นิยมไม่สนับสนุนแนวความคิดของระบบเศรษฐกิจแบบเสรี แต่เป็นลัทธิที่สนับสนุนให้รัฐบาลมีบทบาทในการควบคุมและแทรกแซงกิจกรรมทาง เศรษฐกิจ โดยพยายามทำให้ประเทศมีดุลการค้าที่เกินดุลมากๆแล้วเศรษฐกิจของประเทศจะ มั่งคั่ง ประชาชนจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ต่อมาในคริสต์ศตวรรษที่ 18 อดัม สมิท (Adam Smith) ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยกลาสโกว์ ซึ่งเป็นแกนนำของนักเศรษฐศาสตร์สำนักคลาสสิก (classical school) ได้เขียนหนังสือชื่อ An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations หรือที่นิยมเรียกสั้นๆว่า The Wealth of Nations ใน ค.ศ. 1776 นับได้ว่าเป็นตำราเศรษฐศาสตร์เล่มแรกและยิ่งใหญ่ที่สุด เล่มหนึ่งของโลกมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งทำให้อดัม สมิทได้รับการยอมรับและยกย่องให้เป็น บิดาแห่งวิชาเศรษฐศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ เป็นวิชาที่ว่าด้วยการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ไปใช้ในทางเลือกต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเกิดความพอใจมากที่สุด ทั้งนี้ เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติมีจำกัดขณะที่ความต้องการของมนุษย์มีไม่จำกัด


อดัม สมิธ (Adam Smith) เป็น บิดาเศรษฐศาสตร์ ชาวสกอตแลนด์
อัลเฟรด มาร์แชล (Alfred Marshall) เป็น บิดาเศรษฐศาสตร์จุลภาค ชาวอังกฤษ
จอห์น เมย์นาร์ด เคนส์ (John Maynard Keynes) เป็น บิดาเศรษฐศาสตร์มหภาค ชาวอังกฤษ

ต้นทุนค่าเสียโอกาส คือ มูลค่าของผลตอบแทนจากกิจกรรมที่สูญเสียโอกาสไปในการเลือกทำกิจกรรมอย่างหนึ่ง
ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง ปัจจัยการผลิต ที่ก่อให้เกิดการผลิตสินค้าและบริการ ได้แก่ ที่ดิน แ รงงาน ทุน และผู้ประกอบการ โดยที่ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดิน (Landlord) จะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบ ค่าเช่า (Rent) แรงงาน (Labor) จะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบ ค่าจ้าง (Wage)

ผู้ที่เป็นเจ้าของทุน (Capital’s Owner) จะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบ ดอกเบี้ย (Interest)
*** ปล.เงินไม่ใช่ทุน เนื่องจากเงินไม่สามารถผลิตสินค้าชนิดใดได้เลย เงินเป็นเพียงสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการเท่านั้น

ผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) จะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบ กำไร (Profit)
ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ จากปัญหาที่ว่ามนุษย์มีความต้องการไม่จำกัดเมื่อเทียบกับจำนวนทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ทุกประเทศมีปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เหมือนกัน คือ ประเทศจะจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด นั้น

จะผลิตอะไร (What) : ควรผลิตสินค้า-บริการอะไร ในปริมาณเท่าใด

จะผลิตอย่างไร (How) : โดยใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

จะผลิตเพื่อใคร (For Whom) : จะกระจายสินค้าบริการไปให้ใคร ซึ่งการแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เหล่านี้ แต่ละประเทศจะมีวิธีการแก้ไขที่แตกต่างกันออกไป ตามรูปแบบเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ

ขอขอบคุณนื้อหาจาก https://sites.google.com/site/sersthkicbeuxngtn/srup-sersthsastr

แบ่งปันไฟล์ สื่อการสอน วิชาสังคมศึกษา พร้อมใบงาน สำหรับสอนยุคออนไลน์
สื่อการสอน วิชาสังคมศึกษา พร้อมใบงาน สำหรับสอนยุคออนไลน์
บทเรียน เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น พร้อมใบงาน
บทเรียน เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น พร้อมใบงาน
บทเรียน เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น พร้อมใบงาน
บทเรียน เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น พร้อมใบงาน
แบ่งปันไฟล์ สื่อการสอน วิชาสังคมศึกษา พร้อมใบงาน สำหรับสอนยุคออนไลน์
สื่อการสอน วิชาสังคมศึกษา พร้อมใบงาน สำหรับสอนยุคออนไลน์
บทเรียน เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น พร้อมใบงาน
บทเรียน เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น พร้อมใบงาน
บทเรียน เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น พร้อมใบงาน
บทเรียน เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น พร้อมใบงาน
ใบงานที่ 1
ใบงานที่ 1

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ฝากคุณครูติดตามเพจ สื่อบ้านครู เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไปค่ะ

เว็บไซต์ สื่อบ้านครู แบ่งปันข่าวสารการศึกษา สาระความรู้ สื่อการสอน การแบ่งปัน ข่าวราชการ อบรมออนไลน์ เกียรติบัตรออนไลน์ และสามารถอ่านบทความต่าง ๆ ขอขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ เราจะนำเสนอสิ่งดีๆ มีประโยชน์ให้เพื่อนครูอีกครั้ง ขอขอบคุณค่ะ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *