กิจกรรมแบบทดสอบ เรื่อง การสอนเพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูงในศตวรรษที่ 21

กิจกรรมแบบทดสอบ เรื่อง การสอนเพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูงในศตวรรษที่ 21ดาว์โหลดเกียรติบัตร
กิจกรรมแบบทดสอบ เรื่อง การสอนเพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูงในศตวรรษที่ 21ดาว์โหลดเกียรติบัตร

กิจกรรมแบบทดสอบ เรื่อง การสอนเพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูงในศตวรรษที่ 21

กิจกรรมแบบทดสอบ เรื่อง การสอนเพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูงในศตวรรษที่ 21 เมื่อทำแบบทดสอบผ่าน 70 คะแนน สามารถกดรับเกียรติบัตรได้ทันทีค่ะ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

กิจกรรมแบบทดสอบ เรื่อง การสอนเพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูงในศตวรรษที่ 21ดาว์โหลดเกียรติบัตร
กิจกรรมแบบทดสอบ เรื่อง การสอนเพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูงในศตวรรษที่ 21ดาว์โหลดเกียรติบัตร

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1UFD8rk_Bkb_kNmPl2WdfD0WrBeg-f4XGWhPGf-EDGSk/htmlview

ขอขอบคุณห้องสมุดประชาชนจังหวัดแพร่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่

Related Posts