ดาวน์โหลดไฟล์ แบบบันทึกผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ไฟล์ excel แก้ไขได้

แบบบันทึกผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
แบบบันทึกผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบบันทึกผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ไฟล์ excel แก้ไขได้

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบบันทึกผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ไฟล์ excel แก้ไขได้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไฟล์ excel แก้ไขได้

แบบบันทึกผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
แบบบันทึกผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

ขอขอบคุณที่มา เพจ สื่อการสอนฟรีดอทคอม

สื่อบ้านครู ข่าวสารการศึกษา สาระความรู้ และการแบ่งปันเพื่อครูไทย

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *