ดาวน์โหลดฟรี โปรแกรมปฏิทินนับวันเปิด – ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 (200 วัน) ไฟล์ Excel เครดิตไฟล์ เพจ ห้องสื่อครูต้นคอม5

ดาวน์โหลดฟรี โปรแกรมปฏิทินนับวันเปิด – ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 (200 วัน) ไฟล์ Excel เครดิตไฟล์ เพจ ห้องสื่อครูต้นคอม5

ดาวน์โหลดฟรี โปรแกรมปฏิทินนับวันเปิด – ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 (200 วัน) ไฟล์ Excel เครดิตไฟล์ เพจ ห้องสื่อครูต้นคอม5 Read more
แบ่งปันไฟล์รายงานการสอนออนไลน์ V.3 ไฟล์ Power Point ดาวน์โหลดแก้ไขได้

แบ่งปันไฟล์รายงานการสอนออนไลน์ V.3 ไฟล์ Power Point ดาวน์โหลดแก้ไขได้

แบ่งปันไฟล์รายงานการสอนออนไลน์ V.3 ไฟล์ Power Point ดาวน์โหลดแก้ไขได้ Read more
รายงานการสอนออนไลน์ ไฟล์ Power Point แก้ไขได้

แบ่งปัน รายงานการสอนออนไลน์ ไฟล์ Power Point แก้ไขได้

แบ่งปัน รายงานการสอนออนไลน์ ไฟล์ Power Point แก้ไขได้ Read more
ดาวน์โหลดฟรี!! สื่อใบงานวิชาคณิตศาสตร์ ป.1-6 สื่อ 60 พรรษา

ดาวน์โหลดฟรี!! สื่อใบงานวิชาคณิตศาสตร์ ป.1-6 สื่อ 60 พรรษา

ดาวน์โหลดฟรี!! สื่อใบงานวิชาคณิตศาสตร์ ป.1-6 สื่อ 60 พรรษา Read more
แบ่งปัน ปกรายงาน ไฟล์power point แก้ไข้ได้

แบ่งปัน ปกรายงาน ไฟล์power point แก้ไข้ได้

แบ่งปัน ปกรายงาน ไฟล์power point แก้ไข้ได้ Read more
แบ่งปันปกรายงาน Power Point แก้ไขได้ 6 สี

แบ่งปันปกรายงาน Power Point แก้ไขได้ 6 สี

แบ่งปันปกรายงาน Power Point แก้ไขได้ 6 สี Read more
แจกฟรี ปกรายงาน ไฟล์power point แก้ไข้ได้

แจกฟรี ปกรายงาน ไฟล์power point แก้ไข้ได้

แจกฟรี ปกรายงาน ไฟล์power point แก้ไข้ได้ Read more
แบ่งปันไฟล์ รายงานการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Online ฟรี มี 7 สี ไฟล์ PPT สามารถแก้ไขได้ทุกจุด เครดิต ปกวิชาการ สื่อการเรียนรู้เพื่อคุณครู

แบ่งปันไฟล์ รายงานการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Online ฟรี มี 7 สี ไฟล์ PPT สามารถแก้ไขได้ทุกจุด เครดิต ปกวิชาการ สื่อการเรียนรู้เพื่อคุณครู

แบ่งปันไฟล์ รายงานการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Online ฟรี มี 7 สี ไฟล์ PPT สามารถแก้ไขได้ทุกจุด เครดิต ปกวิชาการ สื่อการเรียนรู้เพื่อคุณครู Read more
แบ่งปัน สื่อและใบกิจกรรมประกอบ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษา

แบ่งปัน สื่อและใบกิจกรรมประกอบ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษา

แบ่งปัน สื่อและใบกิจกรรมประกอบ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษา Read more
ดาวน์โหลดไฟล์ ผลงานนวัตกรรมรายงานการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน โดย ครูพิพัฒน์ สุนทรพัฒนะกุล

ดาวน์โหลดไฟล์ ผลงานนวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ แบบผสมผสาน โดย ครูพิพัฒน์ สุนทรพัฒนะกุล

ดาวน์โหลดไฟล์ ผลงานนวัตกรรมรายงานการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน โดย ครูพิพัฒน์ สุนทรพัฒนะกุล Read more