สสวท.เปิดอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2565 IPST SMT Teacher 5 หลักสูตร ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2565

สสวท.เปิดอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2565 IPST SMT Teacher 5 หลักสูตร ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2565

สสวท.เปิดอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2565 IPST SMT Teacher 5 หลักสูตร ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2565 Read more
ศธ.จัดอบรมออนไลน์ ภายใต้ชื่อ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” รับเกียรติบัตร

ขอเชิญอบรมออนไลน์ เชิงปฏิบัติการ ภายใต้ชื่อ ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม จำนวน 10 หลักสูตร จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ

ขอเชิญอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ ภายใต้ชื่อ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” จำนวน 10 หลักสูตร จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ Read more
สสวท.จัดอบรมออนไลน์หลักสูตร Scratch ขั้นพื้นฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ อบรมผ่าน Zoom ฟรี!!

สสวท.จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร Scratch ขั้นพื้นฐาน อบรมผ่าน Zoom ฟรี!!

สสวท.จัดอบรมออนไลน์หลักสูตร Scratch ขั้นพื้นฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ อบรมผ่าน Zoom ฟรี!! Read more