สสวท.เปิดอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2565 IPST SMT Teacher 5 หลักสูตร ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2565

สสวท.เปิดอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2565 IPST SMT Teacher 5 หลักสูตร ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2565

สสวท.เปิดอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2565 IPST SMT Teacher 5 หลักสูตร ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2565 Read more
อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร อุ่นใจไซเบอร์ รับเกียรติบัตรทันที ใช้ประกอบการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้ จำนวน 9 ชั่วโมง

อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร อุ่นใจไซเบอร์ รับเกียรติบัตรทันที ใช้ประกอบการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้ จำนวน 9 ชั่วโมง

อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร อุ่นใจไซเบอร์ รับเกียรติบัตรทันที ใช้ประกอบการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้ จำนวน 9 ชั่วโมง Read more
ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันแม่แห่งชาติ

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันแม่แห่งชาติ

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันแม่แห่งชาติ Read more
ขอเชิญอบรมออนไลน์ เรื่อง Up skill for teacher การสอนออนไลน์ในยุค Next Normal

ขอเชิญอบรมออนไลน์ เรื่อง Up skill for teacher การสอนออนไลน์ในยุค Next Normal

ขอเชิญอบรมออนไลน์ เรื่อง Up skill for teacher การสอนออนไลน์ในยุค Next Normal Read more
ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันอาสาฬหบูชา โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านนาเดิม

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันอาสาฬหบูชา โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านนาเดิม

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันอาสาฬหบูชา โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านนาเดิม Read more
ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสานา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสานา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสานา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา Read more
แบบทดสอบโครงการรุกถึงที่ ลุยถึงถิ่น เปิดโลกวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่อง บูรณาการวิทย์ พัฒนาชีวิตสู่อาชีพ

แบบทดสอบโครงการรุกถึงที่ ลุยถึงถิ่น เปิดโลกวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่อง บูรณาการวิทย์ พัฒนาชีวิตสู่อาชีพ

แบบทดสอบโครงการรุกถึงที่ ลุยถึงถิ่น เปิดโลกวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่อง บูรณาการวิทย์ พัฒนาชีวิตสู่อาชีพ Read more
ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 Read more
ศธ.จัดอบรมออนไลน์ ภายใต้ชื่อ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” รับเกียรติบัตร

ขอเชิญอบรมออนไลน์ เชิงปฏิบัติการ ภายใต้ชื่อ ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม จำนวน 10 หลักสูตร จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ

ขอเชิญอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ ภายใต้ชื่อ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” จำนวน 10 หลักสูตร จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ Read more
สสวท.จัดอบรมออนไลน์หลักสูตร Scratch ขั้นพื้นฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ อบรมผ่าน Zoom ฟรี!!

สสวท.จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร Scratch ขั้นพื้นฐาน อบรมผ่าน Zoom ฟรี!!

สสวท.จัดอบรมออนไลน์หลักสูตร Scratch ขั้นพื้นฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ อบรมผ่าน Zoom ฟรี!! Read more